logo
intro

Sprawozdanie ze spotkania Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 20 czerwca 2015

Spotkanie  Klubu odbywało się  w Kwidzyńskim Centrum Kultury.

Jak zwykle zaczęło się od wzruszających wzajemnych przywitań przybyłych  kolegów( około 50 osób)  na dziedzińcu.

Część organizacyjną zaprezentowała Anna Różycka informując o bolesnych dla Klubowiczów pożegnaniach naszych Kolegów.
Temat sesji został opracowany przez dyrektora Biblioteki Publicznej w Kwidzynie p. Piotra Widza i dotyczył wielkiego przedsięwzięcia Urzędu Miejskiego, jakim jest przejęcie od PKP i adaptacja na placówkę kulturalną obiektu dworca kolejowego. Konkretnie ma to być rewitalizacja dworca kwidzyńskiego oraz przystosowania go do nowej funkcji - biblioteki miejsko-powiatowej.  Omówił to zagadnienie Burmistrz – Andrzej Krzysztofiak. 
Dla wszystkich uczestników był to temat sentymentalny, bo w latach naszej młodości dworzec był znaczącą elementem funkcjonowania miasta i każdy wywoływał z pamięci jakieś związane z nim wspomnienia. Ale w obecnych czasach postęp techniczno – organizacyjny spowodował utratę przez dworce ich podstawowych funkcji. W skali całego kraju budynki dworcowe są przejmowane przez władze samorządowe. A jest to problem znaczący, gdyż wiele z nich posiada walory architektoniczne i uzyskało status zabytków kultury. Wystarczy przypomnieć, że sama nazwa „dworzec” wywodzi się od rosyjskiego „dworiec” – pałac. Rozwiązanie problemu stało się tematem badań naukowych, których część została zaprezentowana w trakcie naszego spotkania.

Zostały przedstawione dwa referaty:
  • „Przyszłość dworców kolejowych w Polsce” -Przebudowa polskich dworców kolejowych –referat  dr hab Daniela Załuskiego z Politechniki Gdańskiej
  • Problemy rewitalizacji dworców kolejowych - dr hab. Agnieszka Jaszczak (Uniwersytet Warmińsko Mazurski)

Obydwa referaty uzupełniane były wyświetlanym slajdami.

Temat pierwszy, opracowany bardzo szeroko, zwrócił uwagę słuchaczy na problemy  z funkcjonowaniem zabytkowych budynków pochodzących sprzed wielu lat i niestety będących w złym stanie.

Przy okazji omawiania tematów budowlanych i rewitalizacyjnych omówione zostały przykłady już wdrożone nowych funkcji pięknych i ważnych obiektów.

Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie tematycznej wystawy plenerowe zaprezentowanej w formie plansz przed dworcem PKP.

W wolnych wnioskach, Anna Różycka zaproponowała, by przyszłoroczne spotkanie klubowe  miało swą część towarzyską co pozwoliłoby na integrację klubowiczów.

XII Zjazd KMOK

XII Zjazd KMOK

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!