logo
intro

Sprawozdanie z XI spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2013 r.

Sprawozdanie ze spotkania Klubowego 2013 r

Jedenaste spotkanie. Jedenaście lat!

To tak na początek , aby uporządkować daty. Także faty.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Sali Liceum Ogólnokształcącego nr 1, a więc w obiekcie dla wielu klubowiczów szczególnym, bo związanym z naszą młodością. To nasza szkoła.

Na spotkanie przybyło około 60 osób.

Rozpoczęła spotkanie Grażyna Krzysztofiak sekretarz powiatu i opiekunka Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. Zapowiedziała program i osoby realizujące tematy spotkania.

Głównym tematem tegorocznego spotkania była prezentacja zagadnień związanych z menonitami, którzy także zasiedlali Powiśle. Temat poprowadził p. Antoni Barganowski- radny, nauczyciel, pasjonat Kwidzyna i Powiśla. Godzinna prelekcja, uzupełniana zdjęciami przybliżyła temat, stosunkowo mało znany. Wywołała też wspomnienia uczestników spotkania dotyczące dawnych znajomych mieszkających w pobliżu, ich kultury, zwyczajów. Szczególnie emocjonalnie wypowiadał się Józek Rzeszutek. Tego rodzaju impresje własne są szczególnie ważne i odświeżające nie tylko pamięć ale i emocje.

Drugi temat prezentowała Krystyna Gromek omawiając działania z roku 2012 i projekty na kolejny rok.

Zdaniem referującej, ostatni rok nie obfitował w spektakularne osiągnięcia.

Zapowiadane tematy: sprawy związane ze Związkiem Pruskim zawisły w powietrzu. Bo planowane wykorzystanie najnowszych technik i przeniesienie samego dokumentu na arkusz skórzanego pergaminu oraz odtworzenie w wosku przytwierdzonych do niego pieczęci, tak jak wygląda oryginał, okazało się niemożliwe. Wraz z dr Justyną Liguz, która jest ekspertem w tematach historycznych dochodzimy do wniosku, że w ten sposób utworzony dokument stałby się nowym eksponatem muzealnym, wymagającym specjalnych warunków przechowywania i byłby niedostępny do stałej ekspozycji. Co jest jednym z celów tego działania. A więc musi to być inny nośnik i inna technika. Do tego pojawiły się zasadnicze przeszkody co do możliwości skopiowania dokumentu. Archiwum Państwowe w Toruniu, w którym znajduje się oryginał dokumentu z pieczęciami, początkowo, podchodzące do tematu z pewną życzliwością, obecnie nie wyraża zgody na sporządzenie kopii. Trzeba więc zasadniczo zminimalizować nasze zamierzenia.

Jednak zawieszenie tematu , byłoby wielką stratą dla upowszechnienia historii naszego miasta zarówno wśród mieszkańców Kwidzyna jak i w skali kraju

Aktualna propozycja KMOK przewiduje sporządzenie odbitki fotograficznej samego aktu, w rozmiarach dokładnie odpowiadających oryginałowi, oraz w specjalnej technice umożliwiającej ogląd przestrzenny -zdjęcie wybranych pieczęci.

Chciałabym, by na tematy technik reprodukcji wypowiedzieli się fachowcy, którzy znajdują się w gronie członków KMOK oraz czytelnicy śledzący naszą stronę w Internecie. Jak to można zrobić, by stanowiło nie tylko ważny, ale i ciekawy turystycznie dokument, który powinien być prezentowany w salach reprezentacyjnych Urzędu Miasta. W tej sprawie proszę o ewentualną korespondencję na adres dr Justyny Liguz (pracownia regionalna) lub mój.

Dodatkowo należałoby wykonać, wzorowane na oryginale aktu, jego tłumaczenie na język polski (oryginał jest po niemiecku - ). Pani Justyna wyszukała w toruńskich zbiorach bibliotecznych tekst tego tłumaczenia i pozostaje tylko jego ręczne przepisanie na odpowiednim papierze, stylizowanym gotykiem.

I jeszcze tekst polski i niemiecki, przetłumaczony na współczesny język, powinny być zaprezentowane w czytelnej formie drukowanej. Tak więc ekspozycja dokumentu powinna obejmować 4 plansze.

Co do dalszych dróg postępowania chciałabym dodać, że jeszcze przed dwoma laty, fotografia dokumentu o wysokiej rozdzielczości była zamieszczona na witrynie internetowej Rządu (strona Dziedzictwo Narodowe). Obecnie ta strona została skasowana. Uzyskania zdjęć podejmuje się p. dr J Liguz

Innym tematem, który też nie ruszył z miejsca w rozumieniu budowy, jest ratusz kwidzyński. Wprawdzie został zrobiony obrys ratusza, zaznaczający jego rzut, ale dalsze prace nie mają swojego ciągu dalszego. Po prostu, dla miasta ważniejsza jest teraz sprawa dworca PKP, który zostanie zaadoptowany na Bibliotekę miejską. Nie da się realizować dużych przedsięwzięć jednocześnie. Braki środków, brak różnych mocy i, co by nie rzec -brak pasjonatów. Podobno najbardziej widocznymi sukcesami są efekty związane ze sportem. Ważne, stosunkowo szybkie, budujące charaktery młodzieży i ich sprawność. Także zdrowie. To zresztą prawda, ale nie można nie zauważać i innych tematów. Ważnych.

Trzeba będzie pomyśleć o rozwiązaniu, które jest dla Miasta istotne.

Przedstawione tematy mogą i powinny otworzyć dyskusję poprzez jakie działania zrealizować nasze zamysły, przybliżyć je nam i społeczności kwidzyńskiej. Czasu jest mało, trzeba działać sprawnie i ze zrozumieniem wagi tematów. W tym celu, przede wszystkim, konieczne jest opracowanie planu działań i ustalenie kalendarium, aby tematy związane ze Związkiem Pruskim, rzeczywiście w przyszłym roku zaistniały.

Kolejnym rozmówcą był Burmistrz Kwidzyna- Andrzej Krzysztofiak, który przedstawił aktualne działania na rzecz społeczności kwidzyńskiej. W tym tematy dotyczące statusu prawnego i funkcjonowania szpitala miejskiego i służby zdrowia w całości. Także przedstawił stanowisko wielu mieszkańców Miasta dotyczące oceny, przez dziennikarza "Dziennika Bałtyckiego", pracy i osoby kwidzyńskiego Posła. Oceny negatywnej i krzywdzącej.

Dyrektor Biblioteki Miejskiej- Pan Piotr Widz omówił dalsze funkcjonowanie wykładów Naszego Uniwersytetu.

Spotkanie przy kawie i ciastach, trwało do godziny 14.00, po czym uczestnicy spotkania udali się autokarem i samochodami na most. Niestety nadal nie ukończony, ale już piękny. Pod filarami mostu Andrzej Krzysztofiak otrzymał od klubowiczów wieniec z gałązek lauru i innego zielska z podziękowaniem za determinację przy realizacji działań "około mostowych".

Klubowicze zgodnie zadeklarowali, że na otwarcie mostu gremialnie przyjadą.

Krystyna Gromek        

XI Zjazd KMOK

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!