logo
intro

Sprawozdanie z X spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2012 r.

Tekst wystąpienia Krystyny Gromek na posiedzeniu Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej 2012

Czy 10 lat to dużo czy mało? Kiedy jest się dzieckiem tydzień jest odległością niebotyczną, bo dni biegną wolno, wolniutko. Kiedy ma się lat kilkadziesiąt dni i lata biegną tak szybko za szybko.

Dopiero " wczoraj" decydowaliśmy się na przynależność do Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. Dopiero "wczoraj".

10 lat to 10 spotkań, najmniej 10, comiesięczne spotkania dziewczyn z Kwidzyna organizowane w Trójmieście przez Annę Różycką, coroczne spotkania organizowane przez Tadka Karaska. Wszystkie te serdeczne kontakty powodują, że np. na zjazdach szkolnych nasze roczniki są najliczniejsze, bo czujące potrzebę bycia w swoim towarzystwie. To na prawdę jest osiągnięcie. Także wydane książki, kilkadziesiąt wykładów, rosnąca aleja czerwonych buków stanowiąca kolorowe miejsce naszych wspomnień. I wszystko to przytrafiło się nam wtedy, kiedy z racji przeżyć, wieku, więcej rozumiemy, umiemy i kiedy życie inaczej smakuje. Bo znamy już różne odczucia i potrafimy ocenić co to jest przyjaźń do Miasta i ludzi. Jak tę przyjaźń zachować w sobie i umacniać. To wspaniała umiejętność i dar wynikający z dojrzałości.

Dziękuję Wam wszystkim, ważnym osobom z Kwidzyna, ważnym spoza naszego miasta za ten jubileusz dziesięciolecia. Za to, że się nam właśnie przydarzył. Bo przez te lata wróciła nasza młodość, przetrwali przy nas przyjaciele dawni i niedawni. KLUB- powstał i zaistniał klub ...

I chciałoby się powiedzieć to wszystko dużymi literami.

Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.

Niech trwa przez następny czas.

Tyle tytułem zaznaczenia rocznicy

I jeszcze sprawy ostatniego roku. Mimo rezygnacji z aktywnej działalności i prowadzenia wykładów naszego uniwersytetu przez prof. Mieczysława Jankiewicza, wykłady nadal się odbywały. To prawda, w nieco zmienionej formie. Powie o tym i innych przedsięwzięciach nowy dyrektor Biblioteki Miejsko – Powiatowej dr Piotr Widz, który zapowiada szeroką współpracę z Klubem.

Ostatni rok nie przyniósł spektakularnych osiągnięć, bo powiedziałabym- długodystansowe. Jednym z nich jest projekt zorganizowania sesji dotyczącej tematu Związek Pruski. Sesję przewidujemy na rok 2014. Temat ten dziś omówi dr Justyna Liguz, która z Klubem od lat współpracuje.

Kolejny temat- rekonstrukcja Ratusza, a raczej wieży ratuszowej, jest przedsięwzięciem trudnym. Tym bardziej, że środki miejskie przewidziane są w najbliższym czasie na rewitalizację pięknego budynku dworca PKP oraz zagospodarowania budynku po byłym domu dziecka nr 2 ( na przeciwko Poczty).

Ratusz nie wymaga wielkich nakładów z kasy miasta, bo przewidujemy podjęcie działań tzw. pp. czyli przedsięwzięcia publiczno-prywatnego. Takie rozwiązanie wymaga jednak bardzo starannego przygotowania dokumentów prawnych co też angażuje służby miejskie. Nie oznacza to jednak, że miasto z tematu rezygnuje, a jak wiadomo klub nie ma uprawnień i umiejętności by zrealizować to siłami klubowiczów. Mamy jednak szczęście brać udział i współtworzyć pomysły miejsko- klubowe .

A więc te dwa, wymienione projekty są na pewnym etapie realizacji, ale jeszcze żadnego spektakularnego otwarcia na ten rok nie proponujemy.

Chociaż otwarcie będzie- być może w grudniu, być może nieco później przez kwidzyński most przejedzie pierwszy samochód. Członkowie Klubu wspomagali inicjatywę w każdy możliwy sposób, pisząc teksty promujące, prowadząc rozmowy i dyskusje. Najbardziej zaangażował się w temat Józek Rzeszutek, dokumentując każdy etap przedsięwzięcia.

I jeszcze rozstania, pożegnania. Przeszła na emeryturę p. Krystyna Kopisto. Pożegnaliśmy kolegów: Ryszarda Kiepajło i Ewę Michalską – Wyczawską. Ewa przyjechała na ubiegłoroczne spotkanie klubowe, dotrwała na nim do końca i w drodze powrotnej do domu po prostu odeszła w najdalszą drogę.

Nasza kochana Ewa. 22 czerwca minęła pierwsza rocznica Jej śmierci. Kwiaty od klubowiczów- kolegów składał na Jej grobie rok temu, i złoży po powrocie z naszego spotkania Andrzej Beyer.

Jakże niefortunnie powiedziałam na ubiegłorocznym spotkaniu, że nikt w tym roku nie odszedł. Więcej takich prognoz nie wypowiem- ze strachu.

No cóż. Ale my jesteśmy. I wrócę jeszcze do tematu jubileuszu 10 lecia. To nasz klubowiczów jubileusz, ale jeszcze kogoś. Przede wszystkim Grażyny Krzysztofiak. 

Grażyno- dziękujemy.

Uzupełnienie

W programie spotkania, poza zapowiedzianymi tematami, informacja p. Ewy Romanow o przyrodzie terenów kwidzyńskich. Także z uwzględnieniem tematyki i problemów ekologicznych związanych z budową mostu. Następnie , ilustrowana przezroczami kronika budowy mostu- (Aleksander Łubiński). I kończący temat, a jednocześnie ilustrujący go dosadnie, wycieczka autokarowa na inwestycję dla Kwidzyna nad wyraz ważną- właśnie na MOST,

Spotkanie klubowe, w bieżącym roku odbyło się w trzecim dniu Zjazdu Wychowanków i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Gębika. Stąd obrady odbywały się w auli Szkoły.

W spotkaniu klubowym uczestniczyło około 70 klubowiczów i osób zaproszonych.

                                    K.G.

 

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!