logo
intro

Sprawozdanie ze spotkania Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2008 r.

Tegoroczne spotkanie napotkało na spory problem organizacyjny. W terminie rozsyłania zaproszeń i informacji o spotkaniu, zastrajkowała Poczta Polska co spowodowało, że część zaproszeń doszła dzień przed spotkaniem, część nie dotarła wcale. Kontakty telefoniczne nie zmieniły tej sytuacji, bo były po prostu informacją wybiórczą i spóźnioną. Oznacza to, na przyszłość, dla organizatorów konieczność liczenia się nie tylko z realiami, ale i niespodziankami. Zaproszenia powinny być wysyłane z tolerancją nie kilku tygodniową a ponad miesięczną.

I temat drugi, analogicznie utrudniający dotarcie na spotkanie: kolej zawiesza dowolnie niektóre przejazdy. Zdarzyło się to właśnie w czasie klubowego spotkania. Pewnie jest i częściej, ale teraz odczuliśmy to osobiście. Stąd oczywisty wniosek, że jeśli chcemy przyjeżdżać na spotkania musimy "zawalczyć" o most na Wiśle umożliwiający dotarcie do naszego Miasta.
Mimo tych trudności spotkanie odbyło się, jak zwykle, w składzie kilkudziesięcioosobowym w sali kawiarni "Miła".

Program obejmował:

  • informację Burmistrza Miasta Andrzeja Krzysztofiaka o najważniejszych tematach Miasta
  • informację Kapituły o dokonaniach w minionym roku (Krystyna Gromek, prof. Mieczysław Jankiewicz)
  • informację o działaniach na rzecz upiększenia Kwidzyna i zaznaczenia w mieście obecności klubowiczów
  • wycieczkę na tarasy spacerowe nad rzeką Liwą
  • spotkanie z posłem na sejm VI kadencji  Jerzym Kozdroniem

Usłyszeliśmy informację dotyczącą pożaru w budynku Urzędu Miasta we wrześniu 2007. Burmistrz poinformował, że należy spodziewać się zakończenia remontu budynku za około pół roku. Z zewnątrz widoczne jest, że piękny budynek Urzędu stoi nadal i nawet nie postrzega się zniszczeń, które zapewne nadal są w pomieszczeniach ostatniego piętra. Mamy nadzieję, że rzeczywiście pół roku wystarczy na staranne wyremontowanie wnętrz. Drugim tematem była informacja o budowie mostu przez Wisłę. Temat ten, wielokrotnie omawiany w różnych gremiach ma szansę doczekać się etapu budowy. Jest to zagadnienie nadrzędne dla Kwidzyna z racji rozwoju miasta i przybliżenia go do aglomeracji Trójmiejskiej.

Prof. Jankiewicz omówił realizację planu wykładów w roku akademickim 2007/2008. Zapowiedział kontynuację tematu. Zwróciła tu uwagę informacja o zainteresowaniu wykładami społeczności Prabut, przyjeżdżającej na wykłady grupowo, specjalnie rezerwowanym autobusem. Natomiast frekwencja społeczności kwidzyńskiej wymaga uważnej analizy i omówienia. Bowiem spotkania z naukowcami o wielkiej renomie nie powodują wystarczającego zainteresowania czy frekwencji fachowców lokalnych. Również lakoniczne jest nagłośnienie tematyki wykładów przez lokalną prasę publikującą w kilku gazetach kwidzyńskich.

Z pośród tematów realizowanych przez klubowiczów, wspomnieć należy rejs "Darem Młodzieży po Zatoce Gdańskiej zorganizowany dla uczniów szkół średnich Kwidzyna oraz dla członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. (temat realizował Józef Lisowski – rektor Akademii Morskiej w Gdyni - członek Klubu).

Aby uczcić jubileusz 45 lecia pracy artystycznej Edwarda Hulewicza, w Kwidzynie został zorganizowany koncert z jego udziałem. Przy całkowicie wypełnionej sali, występy Artysty spotkały się z wielkim zainteresowaniem i życzliwością.

Podjęte zostały działania w temacie opracowania monografii Józefa Lisowskiego. Do prac włączeni zostali członkowie Klubu.

Aby dodać urody Miastu, na wniosek Kapituły, posadzone zostały na terenach rekreacyjnych nad Liwą czerwone buki w ilości 50 sztuk. Sadzenie odbyło się we właściwym terminie, czyli wiosną. Teraz mogliśmy zobaczyć alejkę drzew i wkopać pod jednym z nich butelkę z tekstem informacyjnym i podpisami członków Klubu. Każdy z klubowiczów dosypał ziemię pod drzewko.
A nad nami pofrunęły kolorowe bańki mydlane zabierające ze sobą nasze marzenia.

PRO MEMORIA

Działo się to w roku 2008 - 21 czerwca.

- Burmistrzem Kwidzyna był Andrzej Krzysztofiak,
- Przewodniczącym Rady Miasta-Kazimierz Gorlewicz,
- Starostą Powiatu Kwidzyńskiego- Jerzy Godzik,
- Przewodniczącym Rady Powiatu Kwidzyńskiego- Andrzej Zwolak,
- Sekretarzem Powiatu Kwidzyńskiego- Grażyna Krzysztofiak,
- Posłem VI kadencji Sejmu- Jerzy Kozdroń,
- Dyrektorem Biblioteki Miejsko - Powiatowej- Krystyna Kopisto.

W tym mieście- Kwidzynie działa od 6 lat Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej skupiający ponad 100 osób, które wzrastały w Kwidzynie, tu przebiegała ich edukacja, tu przeżywały swoją młodość.

Kiedy my klubowicze, rozmyślaliśmy o naszych przeszłych latach uświadomiliśmy sobie, że nasze Miasto nie jest dla nas miejscem zwyczajnym. Gdziekolwiek się pojawiamy, w którąkolwiek stronę spojrzymy  zaczyna działać magia.

I dlatego, postanowiliśmy w 6 rocznicę istnienia Klubu na "wieczną pamiątkę" miłości do Miasta, posadzić drzewa.

Dziś wysadzamy 50 czerwonych buków, które zaznaczą się nad Liwą, na tle lasów Miłosnej kolorową wstążeczką.

Na wieczną rzeczy pamiątkę!

Kapituła Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej:
Krystyna Gromek, Mieczysław Jankiewicz, Anna Różycka

Uciekając przed deszczem przemieściliśmy się do kawiarni "Miła" na spotkanie z Jerzym Kozdroniem, który przedstawił swoje działania w sejmie oraz odpowiadał na pytania z sali.

Spotkanie zakończyło się około godziny 16.00. Część osób wybrała się na stadion miejski, by uczestniczyć w imprezach związanych z Dniami Kwidzyna.

Do spotkania za rok. Może wcześniej.....?

Tym bardziej, że trzeba ustalić nazwę naszej alei. Propozycje jakie padły to: Aleja Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej, Aleja wspomnień, Aleja kolorowych wspomnień, Aleja dobrych wspomnień, Aleja naszych wspomnień.

Dwa słowa powtarzają się stale, ale co zrobić z przymiotnikiem? Który zastosować? Może jeszcze pomyśleć nad inną wersją?

I do zobaczenia za jakiś czas.

W uzupełnieniu serwis zdjęciowy (w odsyłaczu Serwis fotograficzny)

Krystyna Gromek        

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!