logo
intro

Sprawozdanie ze spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2006 r.

Spotkanie odbyło się, jak już się to tradycyjnie dzieje, w czasie trwania Dni Kwidzyna. Program Dni wymagałby odrębnego omówienia, bo był przygotowany bardzo bogato i starannie. Kto jednak trafi na stronę Klubu znajdzie bez trudu informację o Dniach, więc nie będę się powtarzała.
Program spotkania obejmował:

 1. Udział w imprezie w Teatrze na uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie sportu i działań kulturalnych, przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta.
  Prezentacja książki i jej autorów: "Kwidzynianie- Ptakom podobni". To drugie wydanie książki, której część pierwsza ukazała się dokładnie rok temu. W obecnej edycji część pierwsza została powtórzona z fotoskładu sprzed roku, druga– zawiera kolejne wspomnienia.
  Uwagę zwracają teksty byłych wychowanków Domów Dziecka w Kwidzynie. Wszystkie przeżycia, problemy ale i radości są elementami budującymi wiedzę o Kwidzynie. Każde nazwisko autora tekstów jest ważne, najważniejsze,bo wszyscy przeszli przez życie godnie, wykorzystując swoje umiejętności, wzbogacając kulturę i naukę polską. Plenarne posiedzenie Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.
 2. Prof. Jankiewicz przypomniał, że w ramach Naszego Uniwersytetu, odbyły się 24 wykłady dla młodzieży szkolnej (maturzystów) oraz dla społeczności kwidzyńskiej.
  Omówiono genezę powstania książki. Pojawiły się wśród dyskutantów sugestie, by kontynuować pisanie dalszych wspomnień. Temat ten, prawdopodobnie rozwinie się sam, lub przestanie funkcjonować, bo spośród obecnych na sali nie było dalszych chętnych do spisywania swoich kwidzyńskich losów.
  Ta część spotkania odbyła się, jak zwykle, przy wspaniałym torcie upieczonym specjalnie dla klubowiczów, przez Krystynę Kopisto - dyrektorkę Biblioteki Kwidzyńskiej. Obecni na sali otrzymali egzemplarze książki. Także drugiego wydawnictwa autorstwa Zdzisława Waltera "Kwidzyn - spacer po mieście". Kolorowy album pozwolił przywołać dawne obrazy, poznać nowe miejsca i obiekty w Kwidzynie.
  Elementem nieoczekiwanym spotkania był przyjazd ekipy telewizyjnej 3 programu TV. Na tle katedry i teatru miejskiego, członkowie Kapituły: Krystyna Gromek, Anna Różycka, Mieczysław Jankiewicz, opowiadali o założeniach i osiągnięciach Klubu w przedziale 4 lat działalności.
  Program został wyemitowany 21 czerwca 2006 o godzinie 1920 w programie 3 TVP, oraz kilkukrotnie w  lokalnym programie kwidzyńskim. Cieszy to ogromnie, że działalność Klubu znajduje uznanie, że upowszechnia się jego pracę.
  Ponieważ dobiegła końca czteroletnia kadencja Kapituły podjęto rozmowy na temat wyboru nowych władz i ... ponownie wybrano Kapitułę w składzie: Krystyna Gromek, Anna Różycka, Mieczysław Jankiewicz.
 3. Bardzo sympatycznym punktem programu była wycieczka na Miłosną do Stowarzyszenia Eko Inicjatywa. Odbyliśmy wirtualną podróż wiklinowym szlakiem. Na kwidzyńskich rondach zamieszkały zwierzęta... słoń, konie, mysz, jeleń żubr. Mądra sowa zamieszkała na budynku Biblioteki Powiatowej, a bocian ... przed szpitalem. Mieliśmy okazję spotkać się z pasjonatami ekologicznych poczynań.
I do spotkania za rok. Raczej w zmienionym terminie, bo w roku 2007, w czerwcu odbędzie się Zjazd Wychowanków i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, którego większość z klubowiczów było uczniami. A więc raczej spotkamy się w naszej szkole, a spotkanie klubowe przeniesiemy na inny termin. Krystyna Gromek 

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!