logo
intro

Sprawozdanie ze spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2005 r.

Na zaproszenie Burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka przybyło do Kwidzyna w okresie trwania Dni Kwidzyna i Dni Powiatu Kwidzyńskiego około 40 członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.
Program spotkania obejmował:

  • Udział w imprezie związanej z wręczeniem dorocznych nagród Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta Kwidzyna dla:
    - Firmy Roku
    - Człowieka Roku
    - w dziedzinie kultury i sportu
  • Prezentację książki "Kwidzynianie ... ptakom podobni" pod redakcją Krystyny Gromek i Bożeny Bardelskiej-Patuły
  • Plenarne posiedzenie Klubu
  • Wycieczka

Impreza związana z wręczeniem nagród oraz prezentacją książki odbyła się w Teatrze przy całkowicie wypełnionej sali. Poza bezpośrednio zainteresowanymi osobami, które odbierały z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta nagrody, salę wypełniało najmłodsze pokolenie kwidzynian w towarzystwie rodziców i dziadków. Bowiem scenariusz imprezy przeplatał momenty uroczyste z występami przedszkolaków z kilku kwidzyńskich przedszkoli.
Ich występy były radością dla wszystkich widzów. Także muzyczne przerywniki w wykonaniu Dixieland Junior Band.
Najważniejszym punktem tej części programu było wręczenie nagrody dla Człowieka Roku. Został nim członek Kapituły Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej prof. Mieczysław Jankiewicz, co było wielkim zaszczytem dla wszystkich klubowiczów.
Laudację wygłosił burmistrz Andrzej Krzysztofiak podkreślając dobitnie rolę i znaczenie Naszego Uniwersytetu prowadzonego przez prof. M. Jankiewicza.
Przypomnę w tym miejscu, że w marcu bieżącego roku nagrodę przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego otrzymał cały Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.
Szczegółowy opis obydwu uroczystości znaleźć można na stronach Miasta.
Drugim punktem uroczystości była prezentacja książki napisanej przez członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej we współdziałaniu organizacyjnym z Urzędem Miasta. Książka licząca ponad 200 stron tekstu, oraz zdjęcia, spotkała się z wielkim zainteresowaniem publiczności, a członków Klubu zmobilizowała do rozważań nad jej poszerzeniem i utworzeniem dalszego ciągu.
Plenarne posiedzenie Klubu obejmowało sprawozdanie z rocznej działalności Klubu (okres od czerwca 2004 do czerwca 2005r.).
Znalazły się tu informacje na temat wykładów Naszego Uniwersytetu, funkcjonowanie strony internetowej, wydania ciągu dalszego książki.
W dyskusji zaprezentowany został projekt logo autorstwa Michała Kamińskiego,
Zgłoszona została propozycja wystąpienia o granty na działalność Klubu.
Podjęto decyzję o pisaniu dalszego ciągu wspomnień.
W godzinach popołudniowych odbyła się niezwykła wycieczka drezyną po obrzeżach Kwidzyna.

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!