logo
intro

Sprawozdanie ze spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2003 r.

Spotkanie Kapituły w dniu 19. czerwca 2004.

Na zaproszenie Burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysztofiaka przybyli do Kwidzyna członkowie Klubu. Niestety nie wszyscy, ale absencja wielu osób jest usprawiedliwiona.

Program spotkania obejmował:

- Rozpoczęcie uroczystości połączone ze spotkaniem z delegacjami miast zaprzyjaźnionych z Kwidzynem i uczestniczących w tegorocznych obchodach Dni Kwidzyna
- Sprawozdanie z dotychczasowej działalności Klubu
- Zwiedzanie zakładów International Paper
- Spektakl kabaretowy
- Wystawę- kiermasz książek autorów członków Klubu oraz grafik i malarstwa również członków Klubu i obecnych Kwidzynian

Imprezę otworzył Burmistrz Miasta; przewodnicząca Kapituły poinformowała o programie dnia. Następnie wyświetlony został film pokazujący miejsca i obiekty w Kwidzynie w starej, bo nawet przedwojennej szacie i obecny ich wygląd. Ta część spotkania ożywiła zebranych, bo potraktowali oglądane zdjęcia jako swoisty test na znajomość miejsc znanych i zapamiętanych w połączeniu z ich obecną urodą i funkcją.
Kolejny punkt programu był życzliwym, ze strony członków Klubu, wysłuchaniem relacji z działalności Klubu przedstawionym przez członków Kapituły: Krystynę Gromek, Annę Różycką i Mieczysława Jankiewicza. Nie budziły wątpliwości zadania i ich realizacja.
W tym punkcie wybierano też logo Klubu zaprojektowane przez Krzysztofa Kamińskiego i Zdzisława Waltera. Temat ten został rozstrzygnięty przez głosowanie i większością głosów przyjęto projekt Zdzisława Waltera.

Głos zabrała również Bożena Bardelska informując o stanie zaawansowania prac nad książką wspomnieniową autorstwa członków Klubu. Ustalono w tej sprawie, że liczba materiałów wspomnieniowych (18) jest wystarczająca do wydania książki, która ma szansę ukazać się jeszcze w bieżącym roku.

Dwa pozostałe punkty programu były szczególnie istotne dla poznania Miasta. Informowały o rozwoju przemysłu, o aktywności kulturalnej. Zainteresowaniem cieszył się kiermasz książek i grafik. Szczególnie atrakcyjnymi pozycjami były pozycje:

- Eugeniusza Kabatca: Vinum- sacrum et profanum"
- Józefa Bachórza: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza"
- oraz grafiki Jerzego Kosacza

Autorzy obydwu książek wypisywali dedykacje na miejscu. Nic dziwnego, to przecież członkowie naszego Klubu.

Program późniejszy realizowany był indywidualnie. Dotyczył spotkań towarzyskich, zwiedzania miasta, oglądania programu trwających Dni Kwidzyna.

Było wspaniale i nie będę dłużej opowiadała o tym, bo ci z klubowiczów, którzy przyjechali bawili się znakomicie. Ci którzy nie przyjechali niech wiedzą, że do Kwidzyna zawsze przyjeżdżać wręcz należy! Bo jak napisał w swoich wspomnieniach jeden z naszych kolegów: Kwidzynie jesteś nam potrzebny!.

Spotkanie Kapituły w dniu 21. kwietnia 2004.

Spotkanie odbyło się w Centrum Komputerowo-Językowym w składzie:
Kapituła: Krystyna Gromek, Anna Różycka, prof. Mieczysław Jankiewicz
Miasto reprezentowali: Grażyna Krzysztofiak, Krystyna Kopisto, Bożena Bardelska

Tematy spotkania:

- Omówienie stopnia realizacji dotychczas podjętych ustaleń
- Kontynuacja funkcjonowania Naszego Uniwersytetu
- Program spotkania plenarnego Klubu
- Sprawy organizacyjne

Ustalenia:

Wszystkie tematy, które zostały przyjęte do realizacji są w toku realizacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się strona internetowa, której obecność i jakość na głównej stronie miasta stała się przyczyną zainteresowania wielu kwidzyniaków zamieszkujących gdzieś w Polsce.

Nasz Uniwersytet przeprowadził 5 wykładów. Na spotkaniu czerwcowym prof. Mieczysław Jankiewicz przedstawi program zajęć w roku następnym.

Zbieranie materiałów do książki zawierającej wspomnienia członków Klubu, a mającej charakter Księgi Kwidzyniaków nadal trwa. Liczba przekazanych wspomnień (17) pozwala na zamknięcie tytułu z jednocześnie wyrażoną nadzieją, że pozycja książkowa będzie jednym z szeregu tomów, które sukcesywnie powinny być wydawane. Redakcję publikacji przygotują w dniu 18 czerwca Krystyna Gromek i Bożena Bardelska. Proponowany tytuł wydawnictwa:Kwidzynianie- ptakom podobni. Tytuł, ewentualne motto, mogą ulec zmianie.

Książka zostanie uzupełniona o zdjęcia miasta i jego mieszkańców. Stąd apel do wszystkich osób, które wspomnienia nadesłały o uzupełnienie materiałów posiadanymi zdjęciami i zatytułowanie swoich odcinków wspomnień.

Spotkanie plenarne Klubu odbędzie się 19 czerwca w czasie trwania Dni Kwidzyna

Ramowy program spotkania obejmie: sprawozdanie Kapituły oraz sprawy organizacyjne, wystąpienie Burmistrza, dyskusję. Przewidywane jest zwiedzanie zakładów przemysłowych Kwidzyna oraz udział klubowiczów w imprezach Dni Kwidzyna. Elementem uzupełniającym spotkanie będzie niewielki kiermasz książek (autorstwa członków Klubu) oraz prac malarskich kwidzyńskich twórców. Celem wystawy jest prezentacja prac i możliwość ich zakupu, by przez kolejne miesiące móc myśleć o naszym Mieście.

Wśród licznych spraw organizacyjnych, w związku z rosnącym zainteresowaniem funkcjonowaniem Klubu postanowiono, że do klubu należeć może każda osoba, która mieszkała w Kwidzynie, wyjechała stąd, chce utrzymywać kontakt z Miastem i jego mieszkańcami.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie deklaracji złożonej przewodniczącej Kapituły.

Ustalono, że kadencja obecnej Kapituły trwa 4 lata.

Członkowie spotkania uczestniczyli w wykładzie odbywającego się w ramach "Naszego Uniwersytetu. Wykładowcą był prof. Józef Małolepszy z Akademii Medycznej we Wrocławiu (tytuł wykładu Alergie problemem naszych czasów). Wykład odbył się przy szczelnie wypełnionej sali i cieszył się uzasadnionym zainteresowaniem.

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!