logo
intro

Inauguracyjne spotkanie Klubu- 14.IX.2002r. w Kwidzynie.

Motto, zawarte w "Deklaracji Klubu" wyjaśnia intencję powołania Klubu. Słuchając komplementów o mieście i wyrazów tęsknoty za nim tych, którzy tu kiedyś przeżywali swoje ważne lata, a potem wyjechali w świat, burmistrz miasta Andrzej Krzysztofiak zaproponował utworzenie Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. I z jego inicjatywy doszło do spotkania inauguracyjnego w dniu 14 września 2002 r.
Burmistrz, Andrzej Krzysztofiak, rozpoczynając spotkanie z przybyłymi gośćmi przedstawił swoje oczekiwania i zamiary wobec uczestników Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.
Każdy z uczestników przedstawił się w krótkiej wypowiedzi, także swój dorobek i swoje powiązania z Kwidzynem. Wiele osób mówiło piękne, serdeczne, słowa o mieście swojej młodości. Także o tym co chcielibyśmy Miastu, teraz, ofiarować.
O godz. 10:00 członkowie Klubu wzięli udział w uroczystym otwarciu "Święta Chleba" na ulicy Piłsudskiego. Podziwiano przepiękne wypieki znakomicie eksponowane. Degustowano poszczególne rodzaje pieczywa, a przede wszystkim żurek w chlebie przygotowany przez Fundację Projekt. Jeszcze tylko niewielkie zakupy przy muzycznym podkładzie w wykonaniu Andrzeja Rybickiego.
I realizacja następnego punktu programu: koncert inaugurujący zajęcia Wyższej Szkoły Zarządzania.
O godz. 14:00 wszyscy uczestnicy spotkali się w Młodzieżowym Domu Kultury gdzie odbyło się spotkanie robocze Klubu.

Zebranie prowadził burmistrz, pan Andrzej Krzysztofiak. Wskazał osoby, które będą z członkami Klubu współpracowały z ramienia miasta. Są to:
Krystyna Kopisto- dyrektor biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie
Grażyna Krzysztofiak- marketing
Bożena Bardelska– dziennikarka

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i jego instytucji.
W wyniku dyskusji ustalono:
1. przyjęcie nazwy - Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej,
2. dwaj artyści z obecnego grona Pan Zdzisław Walter i Krzysztof Kamiński zobowiązali się opracować logo Klubu,
3. w ramach strony internetowej Urzędu Miejskiego zostanie utworzona strona Klubu,

Propozycje:
- Krystyna Bobkowicz zaproponowała rozważenie możliwości spotkania wychowanków kwidzyńskich Domów Dziecka
- prof. Mieczysław Jankiewicz zasygnalizował potrzebę organizacji w Kwidzynie Uniwersytetu III wieku

Współpraca miasta z Klubem opierać się będzie na przekazywaniu przez miasto informacji o mieście i jego problemach, oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez klubowiczów podczas spotkań z mieszkańcami i młodzieżą lub podczas seminariów czy konferencji.

Zebrani wybrali spośród siebie Kapitułę Klubu w składzie:
1. Krystyna Gromek (z domu Sokołów)- Gdynia- przewodnicząca
2. Anna Różycka (z domu Machutta)- Gdańsk
3. Mieczysław Jankiewicz- Poznań

Ustalono wstępny termin kolejnego spotkania Klubu- podczas obchodów Dni Kwidzyna w czerwcu 2003.

Spotkanie zakończono podpisaniem przewodniej myśli (motta) Klubu Małej Ojczyzny, pod którą złożono podpisy.

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!